Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı

Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı 🔔

*Küçük Adımlar programı, Türkiye'de erken özel eğitim ala

Ücret Sorunuz

Uygulamalı Davranış Analizi

Öğrencilere Ücretsiz olarak sunulan, Prof. Dr. Sezgin Vuran'ın anlatımıyla, Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) Eğitimi. 18 Aralık 20:00 - 22:00 saat

Ücretsiz

SOBAT (Sesli Okuma Becerisi Ve Okuduğunu Anlama Testi)

SOBAT, özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya hiç tanı almamış olsa bile okumada güçlük

1750₺

ETEÇOM2 (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı)

ETEÇOM2’nin hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, cocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygu

2500₺

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Çocuklarda ve ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi seminerleri kapsamında verilen eğitimler listelenmiştir.

1250₺

DEM-OKU (Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU) özel öğrenme güçlüğü/disleksi tanısı almış ve/veya disleksi ris

1500₺