5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti
5N1K - 1. Eğitim Seti

I. Bölümde yer alan kitaplar hangileridir?

 

*Kim neyi ne ile yaptı?

 

*Kim neyi nereye götürdü?

*Kim neyi nereye koydu?

 

*Kim neyi nereye yaptı?

 

*Kim neyi nereden aldı?

 

*Kim nerede ne yaptı;

 

*Kim neyi nasıl yaptı?

 

*Kim neyi neden yaptı?

 

 

*Kim neyi ne zaman yaptı?

II. Bölümde yer alan kitaplar hangileridir?

 

*Tahmin Et

 

*Ne Doğru,Ne Yanlış,Hangisi Saçma

 

*Muhakeme, mantık

 

 

*Okuduğunu anlama

I.Bölümde yer alan kitapların amacı nedir?

KAZANIMLAR

 

*Nesneleri tanıması

 

*Nesne işlevlerini kavraması

 

*Meslekleri tanıması

 

*Mesleklerde yapılan işleri kavraması

 

*Nesne konumlarını kavraması

 

*Sosyal yaşam alanlarını ve işlevlerini kavraması

 

*Problem duruma çözüm üretmesi

 

*Neden-sonuç ilişkisi kurması

 

*Zaman ve etkinlik ilişkisi kurması

 

*Sorulara cevap vermesi

 

*Basit ve karmaşık yapıda cümle kurup ifade etmesini

sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

II.Bölümde yer alan kitapların amacı nedir?

KAZANIMLAR

 

*Günlük yaşamı değerlendirmesi

 

*Tahmin yürütmesi

 

*Muhakeme yapması (mantık kurması)

 

*Probleme çözüm üretmesi

 

*Yorum yapması

 

*Sonucu değerlendirmesi

 

*Doğru-Yanlış davranış ve olayları ayırt etmesi

 

*Yönergeyi anlayıp,yerine getirmesi

 

*Dili etkili kullanması

 

*Okuduğunu anlaması ve anlamlandırması

 

*Karmaşık sorulara cevap vermesini

sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu kitapları hangi çocuklar kullanabilir?

Okul Öncesi Eğitim kurumlarına devam eden çocukların günlük yaşam becerisi kazanmaları,dil potansiyellerini arttırma,muhakeme yapma yetisi kazandırma,okula hazır olma gibi becerileri kazanmalarında etkili olacak bir settir.

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde;

*Kavram öğretilebilecek düzeyde olanyetisini tam kapasite ile kullanamayan

 

*Muhakeme yapmada sınırlı olan

 

*Okuma yazma becerilerinde istenilen performansı gösteremeyen

 

*Yeterli uyaranı zamanında alamadığı için yaşıtlarına göre gelişimi geride olan

 

*Davranış problemleri olan

 

*Dikkat eksikliği yaşayan

 

*Sosyal yaşam uyum güçlüğü çeken

 

 

*Otizm

 

*Mental Gerilik

 

*Öğrenme Güçlüğü

 

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 

*Konuşma Geriliği

 

tanısı konmuş çocukların eğitiminde etkili olacak bir settir.

Bu set neden hazırlandı?

Piyasada çocukların muhakeme yeteneğini,yorumlama,problem duruma çözüm üretme gibi becerileri artırıcı kaynakların sınırlı olması,özel eğitim alanında tüm gelişim alanlarını destekleyici kaynakların olmaması,ayrıca bu alana yönelik çeşitliliğin sınırlı olması bu setin hazırlanmasının temel nedeni olmuştur.

 

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız.

Satıcıyla İletişime Geç