Duy İşit Dinle Kavra
Duy İşit Dinle Kavra

“duy işit dinle kavra” Dil Becerileri dizisinin ilk kitabıdır. İşitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış, 4 bölümden oluşmuş bir rehber kitaptır.
•İlk bölüm: İşitme, işitsel işlemleme süreçleri ve görülebilecek sorunlar üzerinde durulmuş, bu konularda bilgi aktarılmıştır.
•İkinci bölüm: Kitabın kimlere ve nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi verilmiştir.
•Üçüncü bölüm: Bu tip sorunlar yaşanması durumunda gündelik yaşamda neler yapılabileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi oyunların oynanabileceği, ne tür alıştırmaların yapılabileceği anlatılmıştır.
•Dördüncü bölüm: Doğrudan çocuğa uygulanacak alıştırmalar bölümüdür. Yetişkinin sorması, çocuğun dinlemesi, dikkat etmesi, zihninde araştırma yapması, belleğinden bulup çıkarması, söze dökmesi, yanıtlaması sürecinin harekete geçmesi ve böylece bu becerilerin güçlenmesini sağlayan alıştırmalara yer verilmiştir.

“duy işit dinle kavra” dil becerilerinin yanı sıra pek çok bilişsel alanı da geliştirecek niteliktedir. Okul öncesi yıldan başlayarak her yaşta kullanımı uygundur. Herhangi bir sorunu olmayanlarda normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki yetişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız.

Satıcıyla İletişime Geç