Seslerle Öğreniyorum
Seslerle Öğreniyorum

Açıklama

1. CD - Sesler

 Sesler CDsinde 500e yakın efekt kullanılarak çocukların duyduğu sesleri ayırt etme,gruplama, etkin dinleme becerisi kazanma, dikkat ve konsantrasyonu artırma,düşünme ve öğrenme becerisini artırma, gözlem yeteneğini geliştirme gibi becerilerin kazandırılmasıamaçlanmıştır.   

2. CD - SeslerleÖğreniyorum

Seslerle öğreniyorum CDsindeçocuklara hayvanlar, müzik aletleri, ve taşıtlarla ilgili bilgiler gerçek sesve resimlerle desteklenerek düşünme ve öğrenme becerilerini sağlarken, etkindinleme becerisini geliştirme, çevresindeki sesleri algılayabilme, dikkat ve konsantrasyonuartırma gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

3. CD - Seslerle Oynuyorum Hayvanlar

Seslerle OynuyorumHayvanlar CD sinde hayvanlarlar ile ilgili bilgiler gerçekses ve resimlerle desteklenerek çocuklarda oyun yoluyla düşünme ve öğrenmebecerisini artırma, etkin dinleme becerisini geliştirme, dikkat ve konsantrasyonuartırma, sesleri ayırt etme, eşleştirme, gruplama, gözlem yeteneğini artırma, el göz koordinasyonunu geliştirme, parça bütün ilişkisi kurma gibibecerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

 4. CD - SeslerleOynuyorum Müzik Aletleri

Seslerle Oynuyorum MüzikAletleri CD sinde müzik aletleri ile ilgili bilgiler gerçekses ve resimlerle desteklenerek oyun yoluyla müzikal etkinliklere karşı istekliolma, el göz koordinasyonunu geliştirme, dikkat ve konsantrasyonu artırma,gözlem yeteneğini artırma, düşünme ve öğrenme becerisini artırma, sesleri ayırtetme, gruplama, eşleştirme, parça bütün ilişkisi kurma gibi becerilerinkazandırılması amaçlanmıştır.

5. CD - Seslerle OynuyorumTaşıtlar

Seslerle Oynuyorum TaşıtlarCD sinde taşıtlar ile ilgili bilgiler gerçek ses ve resimlerledesteklenerek oyun yoluyla düşünme ve öğrenme becerisini artırma, el göz koordinasyonunugeliştirme, dikkat ve konsantrasyonu artırma, gözlem yeteneğini artırma sesleriayırt etme, gruplama, eşleştirme, parça bütün ilişkisi kurma gibi becerilerinkazandırılması amaçlanmıştır. 

6. CD - Seslerle Drama

Seslerle drama CDsindesesler CD sindeki (1. CD) efektlerden faydalanılarak oluşturulan dramalarlaçocuklarda etkin dinleme becerisinigeliştirme, yaşadığı çevrenin farkında olma, empati yeteneğini geliştirme,sözel yönergeler olmadan duyduğu sesleri doğaçlama yoluyla canlandırma gibibecerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. 

Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Giriş Yapınız.

Satıcıyla İletişime Geç